Rilax
Image default
Tuin en buitenleven

Duurzame energie is onze toekomst

Te midden van allerlei rampen, waaronder de klimaatcrisis, moeten wij als mensheid proberen de aarde zo goed mogelijk te behandelen. De aarde geeft signalen af dat het niet goed met haar gaat. Net zoals een mens koorts krijgt wanneer hij of zij een virus onder de leden heeft, warmt de aarde op omdat het niet goed met haar gaat. De oorzaak van deze opwarming, is het enorme verbruik van fossiele brandstoffen. In de industrie, in het vervoer, in de kleding, in het voedsel. Bij de verbranding van fossiele energie komen er veel broeikasgassen in de lucht terecht, waaronder CO2, methaangas en waterdamp. Deze stoffen zorgen voor het broeikaseffect: de zonnewarmte kan wel in de aarde, maar kan de dampkring niet verlaten. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, kunnen we gebruik maken van duurzame energie in plaats van fossiele brandstoffen. In dit artikel bespreek ik een aantal vormen van duurzame energie.

 

Ten eerste heb je zonne-energie, dat is een veel gekozen en toegankelijke optie. Veel mensen gaan zonnecellen kopen om ze op hun dak te leggen en zo ‘gratis’ energie op te wekken voor in het huis. Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit. Als je je interesseert voor de vraag: ‘wat kosten zonnepanelen?’ dan heb je bij Wijsmanduurzaam aan het juiste adres. Wijsmanduurzaam is gespecialiseerd op het gebied van duurzaamheid en het gebruik van natuurlijke energiebronnen.

 

Naast zonne-energie is windenergie ook populair. Windenergie is minder toegankelijk voor de doorsnee mens, omdat de leehnavasor opwekking ervan met een windmolen gaat. Zo’n ding plaats je niet zomaar in je achtertuin. Op zee zijn er windmolenparken, zo wek je veel energie op zonder dat iemand er last van heeft.

 

Een laatste vorm van duurzame energie is waterkracht. Vooral vroeger werd er veel gebruik gemaakt van waterkracht, om machines in fabrieken te laten werken bijvoorbeeld. Waterkracht wordt nu niet zo veel meer gebruikt als vroeger, omdat het plaatsgebonden is. Waar geen rivier is, kan geen waterkracht worden gebruikt.

Voor meer info : https://www.wijsmanduurzaam.nl/