Rilax
Image default
Zakelijke dienstverlening

Zet DLP in bij een project

Als je een project uitvoert als bedrijf waarbij de veiligheid van de werknemers voorop staat kun je daar DLP (Deskundig leidinggevende projecten) of een veiligheidsdeskundige bij inschakelen. Bijvoorbeeld bij projecten waarbij mogelijk vervuilde grond aanwezig is, is dat dan ook verplicht.

 

Veiligheidsplan maken

Een DLP-er weet alles op het gebied van arbeidshygiëne, veiligheid en gezondheid zodat je er als werkgever zeker van kunt zijn dat je personeel op een veilige manier kan werken. Voordat een project daadwerkelijk van start gaat zorgt de DLP-er ervoor dat er een V&G plan wordt opgesteld. Hierin worden alle mogelijke gevaren beschreven maar ook hoe een project zo veilig mogelijk kan worden uitgevoerd zonder dat dit ten koste van de gezondheid van de werknemers gaat.

Plan uitwerken en uitvoeren in de praktijk

Als het plan goedgekeurd is kan de klus beginnen maar daarvoor wordt eerst een plan van aanpak gemaakt zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is in de uitvoeringsfase van het project. Als er mogelijke gevaren op de loer liggen wordt daar goed naar gekeken zodat men weet hoe ermee om te gaan. Eventuele risico’s worden bekeken en er wordt beoordeeld hoe deze in de praktijk hun invloed kunnen hebben. Als er gevaar blijft dreigen wordt de veiligheid verhoogd zodat de klus toch veilig gedaan kan worden.

Toezicht houden op de naleving

Zeker als er volgens bepaalde regels gewerkt dient te worden omdat anders de veiligheid in gevaar kan komen worden de werknemers van tevoren goed op de hoogte gesteld hoe zij dienen te werken en wat er wel en niet kan of mag. De DLP houdt toezicht en controleert dan ook ter plekke of deze regels nageleefd worden en mag ingrijpen indien dit niet het geval is. Op deze manier blijft de werkplek zo veilig mogelijk. 

Voor meer info :