Rilax
Image default
Auto’s en Motoren

Hoe kan je, je schadevrije jaren opvragen?

Er zijn verschillende factoren die een al dan niet directe invloed uitoefenen op de kostprijs waar je rekening mee zal willen houden voor jouw autoverzekering. Eén van deze zaken zijn het aantal schadevrije jaren die je al dan niet hebt weten op te bouwen. Voor zowat alle verzekeraars geldt dat het zeer belangrijk is dat zij een goed beeld hebben van de betrouwbaarheid van de bestuurder die graag een verzekering voor zijn of haar auto zou willen afsluiten. Hoe kan die betrouwbaarheid in de praktijk nu beter worden aangetoond dan door middel van het aantal opgebouwde schadevrije jaren? Voor veel mensen is het echter niet helemaal duidelijk hoe hun schadevrije jaren opvragen nu precies moet gebeuren. Geldt dat ook voor jou? Hou dan zeker rekening met de informatie die we voor jou op een rijtje hebben gezet hieronder op deze pagina!

Wat zijn schadevrije jaren?

Schadevrije jaren zijn zoals de naam reeds aangeeft jaren waarop er geen schade wordt gereden met je voertuig. Het gaat hierbij dus voor alle duidelijkheid om een volledig verzekeringsjaar. Telkens wanneer je gedurende één volledig jaar geen schade hebt geleden, of in ieder geval geen schade hebt aangegeven aan je verzekeraar, zal je kunnen vaststellen dat dit wordt beschouwd als een schadevrij jaar. Dit kan in de praktijk vrij ongunstig uitpakken wanneer je er bijvoorbeeld voor wenst te kiezen om ergens doorheen het jaar te veranderen van verzekeraar. Het lopende jaar zal vanaf dat moment worden onderbroken waardoor er geen sprake meer zal zijn van een echt schadevrij jaar.

Bovenstaande gezegd hebbende komt het in de praktijk ongelofelijk vaak voor dat een verzekeraar ervoor kiest om wel een extra schadevrij jaar mee te geven aan de verzekeringnemer. Dit wanneer hij (of zij) ten minste over een verzekering beschikt die reeds voor een half jaar lopende is. Op deze manier kan ervoor worden gezorgd dat de opgebouwde schadevrije jaar alsnog niet verloren gaat. Bij je schadevrije jaren opvragen zal dit meteen duidelijk worden gemaakt.

Waarom zijn schadevrije jaren belangrijk?

Het opbouwen van schadevrije jaren is zeer belangrijk. Wanneer er sprake is van een negatief eindresultaat bij schadevrije jaren opvragen zal je kunnen vaststellen dat dit een zeer negatieve invloed kan hebben op de hoogte van je verzekeringspremie. Het spreekt voor zich dat je dit graag zal willen voorkomen. In de praktijk geldt voor menig aantal mensen dat ze eigenlijk veel te veel moeten betalen voor hun autoverzekering simpelweg omdat ze er niet in zijn geslaagd om voldoende schadevrije jaren op te bouwen. Dat is natuurlijk zonde.

In het bijzonder wanneer je de keuze hebt gemaakt voor het kopen van een echt duur voertuig zal dit immers na verloop van tijd aardig aantikken. Het is mede omwille van deze reden dat je, je in de praktijk ook altijd de vraag dient te stellen of het in bepaalde gevallen wel interessant is om de veroorzaakte schade aan te melden bij je verzekeraar. Soms regelen mensen ze gewoon zo los van hun verzekering. Op deze manier wordt er immers voor gezorgd dat het aantal schadevrije jaren niet negatief wordt beïnvloed. Dit is ook gewoon toegestaan, dus je doet er niets verkeerds mee.

Hoe kan je, je schadevrije jaren opvragen?

Je opgebouwde schadevrije jaren opvragen kan in de praktijk zeer eenvoudig gebeuren. Voor je autoverzekeraar geldt dat hij of zij elk jaar is verplicht om te laten weten hoeveel schadevrije jaren er reeds werden opgebouwd (of niet). De schadevrije jaren worden omwille van die reden altijd in de verzekeringspolis vermeld die je ten minste één keer per jaar moet ontvangen. Het is eveneens mogelijk om voor je schadevrije jaren opvragen een beroep te doen op de autoverzekeraar of op de tussenpersoon waarbij de polis lopende is. Er zijn een aantal belangrijke aandachtspunten waar je op dit vlak rekening mee dient te houden.

Voor schadevrije jaren van bestuurders van leaseauto’s geldt dat ze slechts beperkt in Roy-data worden geregistreerd. Voor deze Roy-data geldt dat ze de centrale database is van de Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars. Door verzekeraars wordt er gebruik gemaakt van deze database om de schadevrije jaren van de verzekerden te registreren evenals in te zien. Heb je ervoor gekozen om je bestaande autoverzekering op te zeggen? In dat geval zal het aantal opgebouwde schadevrije jaren door je verzekeraar worden geregistreerd in Roy-data. De schadevrije jaren kunnen dan worden opgevraagd door middel van een digitaal inzageformulier op de website van SEPS. In ieder geval heeft je schadevrije jaren opvragen duidelijk niet heel veel voeten in de aarde.

Wat wanneer schadevrije jaren verkeerd zijn opgegeven?

Bij je schadevrije jaren opvragen is het mogelijk dat je zal moeten vaststellen dat ze verkeerd zijn doorgegeven. In dat geval kan je het mogelijks oneens zijn met de gepubliceerde Roy-data. Dan is het belangrijk om contact op te nemen met je oude autoverzekeraar en bezwaar aan te tekenen. Kom je er uiteindelijk met die verzekeraar toch niet uit? In dat geval moet je klacht indienen. Eventueel zou je er dan voor kunnen kiezen om klacht in te dienen bij het klachtenloket Kifid. Dit lijkt misschien een beetje drastisch, maar in de praktijk is het dat zeker niet. Het verkeerd doorgeven van het aantal schadevrije jaren waarover je beschikt kan er namelijk in de praktijk zomaar voor zorgen dat je geconfronteerd zal worden met een veel te duur uitvallende verzekeringspremie.

Wees je altijd bewust van je opgebouwde schadevrije jaren!

Je schadevrije jaren opvragen wanneer je van plan bent om een nieuwe verzekering te gaan afsluiten is in de praktijk zeker en vast geen overbodige luxe. Het is namelijk zo dat je zal kunnen vaststellen dat deze de verzekeringspremie die je moet betalen aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Des te meer schadevrije jaren je hebt weten op te bouwen des te minder risico je vormt voor de verzekeraar waar je een beroep op gaat doen. Dit is zeer belangrijk, want een minder risico resulteert in de praktijk gegarandeerd ook in aanzienlijk lagere kosten die je zal moeten betalen. Het mag dan ook duidelijk zijn, het loont zonder meer altijd de moeite om je bewust te zijn van het actuele aantal opgebouwde schadevrije jaren bij Diks.nl.

Gerelateerde artikelen

Sloopauto Verkopen

Professionele onderdelen VW Kever en VW Bus van Paruzzi

Snel je autorijbewijs en motorrijles halen